Hoppa till innehåll

Mål

Främja utveckling för alla i samhället

Den europeiska strategin för funktionshinder 2010–2020 och strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030 visar hur viktigt det är med tillgänglighet för ett rättvist och inkluderande samhälle. Den europeiska tillgänglighetslagen kräver att produkter och tjänster ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning senast juni 2025. Trots dessa insatser är många digitala och fysiska miljöer fortfarande otillgängliga. 

AccessCoVE vill minska detta problem genom att arbeta mot följande mål:

Skapa AccessCoVE

  • Vi bygger ett europeiskt center för yrkesutbildning inom tillgänglighet.
  • Öka kunskap om tillgänglighet för utmaningar i både offentlig och privat sektor.
  • Främja internationella samarbeten för att skapa inkluderande och hinderfria miljöer.

Helhetssyn på tillgänglighet

  • Främja tillgänglighet i alla delar av livet.

Utveckla utbildning

  • Skapa utbildningsprogram om tillgänglighet.
  • Uppdatera kunskap och standarder för att möta nya behov och påverka regler för detta.

Nya yrken

  • Skapa två nya certifierade yrken inom tillgänglighet.
  • Dessa yrken ska också omfattas av kunskap i sociala och ekonomiska frågor i tillgänglighet.

Ett nätverk för samarbete

  • Bygg ett starkt nätverk av olika aktörer i samhället som vill främja tillgänglighet.
  • Utveckla långsiktiga planer för finansiering och styrning för fortsatt utveckling och styrning av projektet. 

AccessCoVE vill utveckla och förespråka utbildning om tillgänglighet och därmed bidra till tillväxt och inkludering i hela Europa. Vårt mål är att skapa ett samhälle utan hinder för alla. Vi avser möta utmaningar i tillgänglighet med den expertis och kunskap som behövs för att lösa problemen. Detta initiativ är i linje med Erasmus+ programmets prioriteringar och främjar inkludering, mångfald och hållbar digital utveckling.