Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
daniel-ali-ju1yFZkrxVg-unsplash2
elizabeth-woolner-9xxNZCJZ8bA-unsplash
robert-ruggiero-EHil9yGtKak-unsplash
elizabeth-woolner-oRZJSFcFjNk-unsplash
previous arrow
next arrow

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελματικής Αριστείας στην Προσβασιμότητα (AccessCoVE)

Το AccessCoVE στοχεύει στη δομή της αριστείας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον τομέα της Προσβασιμότητας. Είκοσι δυο εταίροι από τέσσερις διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Σουηδία, Ισπανία και Ιταλία) ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό πολυεπίπεδο καινοτόμο και συνεχώς αναπτυσσόμενο Κέντρο Επαγγελματικής Αριστείας – το AccessCoVE – στον τομέα της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Μέσω της ανάπτυξης της πιο ενημερωμένης, έγκυρης και αξιόπιστης πηγής για θέματα προσβασιμότητας, το AccessCoVE θα αποτελέσει βασικό συντελεστή στη χάραξη πολιτικής σχετικά με την ένταξη στην κοινωνία και την προσβάσιμη ψηφιοποίηση.

Ουσιαστικά, η προσβασιμότητα θα προσεγγιστεί ολιστικά ξεκινώντας από την έρευνα των απαιτήσεων των τελικών χρηστών και συνεχίζοντας στην έρευνα των αναγκών και των προτεραιοτήτων των ενδιαφερομένων σχετικά με ζητήματα προσβασιμότητας. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα αποτελέσουν τα προγράμματα και τα αναλυτικά προγράμματα ΕΕΚ που θα οδηγήσουν στο πλαίσιο κατάρτισης και στην πιστοποίηση δύο νέων ειδικοτήτων – του Πιστοποιητή Προσβασιμότητας και του Συμβούλου Προσβασιμότητας. Επιπλέον, οι δραστηριότητες της AccessCoVE στοχεύουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση συγκεκριμένων ομάδων, καθώς και μαθητών στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η AccessCoVE επικεντρώνεται πλήρως στην αριστεία που προκύπτει από α) καινοτόμα προγράμματα ΕΕΚ με αντίστοιχες δραστηριότητες και εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης, β) νέες ειδικότητες που θα ανοίξουν νέες ευκαιρίες εργασίας καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες που ήδη ασκούν πίεση στον επιχειρηματικό τομέα, γ) συνεχή οριζόντια και η κάθετη συνεργασία μεταξύ των παρόχων ΕΕΚ, των εταιρειών, των επιμελητηρίων, των ομοσπονδιών, των ΑΕΙ και των περιφερειακών αρχών αποτελούν την πρώτη στιγμή του έργου, δ) ριζικές δραστηριότητες διάδοσης που τροφοδοτούν ε) ένα ισχυρό πολύπλευρο σύστημα βιωσιμότητας, το οποίο σε συνδυασμό με στ) σχολαστικά σχεδιασμένα μακροπρόθεσμα σχέδια διακυβέρνησης και χρηματοδότησης, θα μετατρέψουν σταδιακά το AccessCoVE σε μια διακρατική πλατφόρμα του CoVE.